onsdag 14 november 2007

Rapport om riskerna med CO2 släcksystem

U.S. Environmental Protection Agency publicerade i februari 2000 en rapport Carbon Dioxide as a Fire Suppressant: Examining the Risks.

Rapporten beskriver riskerna med släcksystem med CO2. I introduktionen av rapporten kan man läsa att tanken med rapporten är

This paper provides information on the use and effectiveness of carbon dioxide in fire protection
systems and describes incidents involving inadvertent exposure of personnel to the gas. Because
carbon dioxide fire extinguishing systems will likely be used in place of those based on halon in
some applications, this paper attempts to provide an increased awareness of the potential dangers associated with the use of carbon dioxide. EPA recognizes the environmental benefits of using
carbon dioxide, but is concerned that personnel accustomed to the use of halon fire suppression
systems may not be properly alerted to the special hazards of carbon dioxide. Governmental,
military, civilian, and industrial sources were researched to obtain information on deaths and
injuries associated with the use of carbon dioxide as a fire extinguishing agent. An examination of
the risks associated with carbon dioxide extinguishing systems is also presented.


Eftersom alla fasta CO2 släcksystem är designade för minst 34% koncentration vilket är en dödlig koncentration måste stora försiktighetsåtgärder vidtagas. Försiktighetsåtgärder vilka många ligger på de som handhar systemet. Problemet som det har visat sig är att det ofta förekommer personal i eller kring skyddade lokaler vilka inte är införstådda med riskerna. I de flesta rapporterade dödsfall så har de uppstått vid underhållsarbete vid anläggningarna. I många fall så har underhållsarbetena varit på andra installationer än CO2 vilka resulterat i en aktivering.

Det finns en sammanställning kring rapporterade dödsfall i rapporten. Totalt rör det sig om 119 dödsfall vilket kanske kan ses som en låg siffra men samtidigt kan man fundera kring hur det fortfarande kan tillåtas att installera system brandskyddssystem som medför fara för livet.

Som EPA skrev i introduktionen så är en av anledningarna till rapporten att öka kunskapen om riskerna med CO2, jag undrar om man har lyckats?

James Burn - on tracks of fire

fredag 9 november 2007

Prisbilden en tungt vägande faktor som kan bli lättare

Min kollega Putte Sandgren har skrivit följande inlägg för att belysa och bringa klarhet i myten om att vattendimma för dyrt.

Vi har många gånger fått som svar från kunder eller konsulter att vi inte valdes eftersom vi ÄR för dyra. Ibland undrar vi bara hur de kommit fram till det när vi inte ens fått komma in med pris. Det finns mao en övertygelse om att vattendimma alltid är dyrare, men begrunda nedanstånde så kanske vi kan diskutera prisbilden efter detta.

Prisbilden en tungt vägande faktor som kan bli lättare.

Vi möter en mängd olika argument till varför man inte skall installera ett HI-FOG system istället för ett traditionellt sprinklersystem. För det mesta handlar det om avsaknaden av specifika regelverk samt att Marioff anses ha en viss monopolställning på ”högtrycksmarknaden”. Dessa argument är förvisso sanningar med ganska stora modifikationer som kan bli föremål för framtida diskussioner.

Vad som däremot är ett rent faktum är att våra rostfria rör och specialkonstruerade sprinklerhuvuden betingar ett högre anskaffningspris än svartstål och traditionella sprinklerhuvuden. Dessutom måste vi hur man än vrider och vänder på det alltid installera vår pumpenhet som initialt innebär en merkostnad.

Allt detta torde ju innebära att ett HI-FOG system alltid blir mycket dyrare att installera?

Svaret blir; Nja… Det finns faktiskt faktorer som innebär att det ekonomiska underläge vi slår ur kan bli mindre och i vissa fall även innebära att det blir billigare med HI-FOG än en vanlig sprinkleranläggning.

Om vi gör en jämförelse i ett hypotetiskt objekt med totalentreprenad där den traditionella tekniken har optimala förutsättningar (dvs. att det finns tillräckliga tryck och flöden i den befintliga servisen, att man inte behöver installera tryckstegringspumpar mm. osv.) blir prisskillnaden i runda slängar 30-50 extra för HI-FOG systemet.

I de fallen får man försöka hitta fördelar för slutbrukaren/ägaren som kan motivera denna merkostnad. Det kan exempelvis röra sig om att komma i gång med verksamheten snabbare (hotell, sjukhus, kontor etc.) och således begränsa inkomstbortfall, behålla vårdfunktioner osv.

Om vi nu leker med tanken att vattenförsörjningen till sprinkleranläggningen inte är helt självklar. Ringmatningen kanske inte uppfyller kraven på flöden? Vattenverket i kommunen kanske rentav har sagt nej till att koppla en stor sprinkleranläggning till det kommunala ledningsnätet? Kort sagt: Det saknas vatten, vad göra?

Ofta börjar man då kalkylera med att anlägga en bassäng. I sprinklersammanhang kan en sådan bli ganska stor i och med att det skall fram relativt stora mängder vatten för att försörja en traditionell sprinkleranläggning. Om vi dessutom pratar om en lite högre riskklass som exempelvis ett parkeringsgarage handlar det om riktigt stora bassänger. Kostnaden för en sådan (underhåll borträknat) kan lätt hamna på runt 1 000 000 kronor.

För en miljon får man ganska mycket HI-FOG. Exempelvis en kontorsbyggnad på ca. 2 800 m2 eller ett mindre hotell, installerat och klart. Bara för att ta ett par enkla exempel. Och då är vattenförsörjningen med tank istället för bassäng inräknad.

Om vi tänker oss att en befintlig byggnad av olika anledningar ska utrustas med sprinkler. Även här kan det finnas ekonomiska incitament för ett HI-FOG system.

Det kanske förhåller sig så att kanalisering och stigarschakt är trånga eller redan fulla med ventilations- och elinstallationer vilket om man skall fram med 100-120 mm. pipor för sprinkleranläggningen ibland kan innebära betydande kostnader för ombyggnation och/eller ny projektering. I och med att HI-FOG rören aldrig blir grövre än 38 mm i stigarna kan det helt plötsligt vara så att det inte längre är något problem att genomföra installationen på ett smidigt sätt.

Efterinstallationer med HI-FOG kan många gånger vara det enda praktiskt möjliga alternativet. Ibland kan det dessutom vara det mest ekonomiska.

Med det här vill jag inte påstå att vi säljer den billigaste lösningen. Men det kan definitivt löna sig att fråga oss innan ni går och letar i REA-hyllan.

torsdag 8 november 2007

PC Pitstop: Laptop Battery Fire

Varför skall man ha brandskydd i en datorhall?

Följande klipp visar ett expriment med batteribrand på en laptop. Notera rökmängderna, vattendimma med röktvätt är det enda som hjälper i det här läget.

tisdag 6 november 2007

Sprinkling av skolor

Läste precis en artikel skolor behöver sprinklerskydd av Gösta Holmstedt i Brandsäkert.

Som Gösta nämner så finns det tester utförda med quick response sprinkler t.ex. Quick response sprinklers in Chemical laboratories: Fire test results, NISTIR 89-4200, november 1989. Redan då 1989 insåg man att sprinkler kan ta ner temperaturer i brandutsatta rum effektivt. Den snabba sprinklern som användes i testerna visade att ju tidigare man kan aktivera sprinklersystemet ju lägre temperatur kommer att erhållas i utrymmet. Detta ökar möjligheten för en säker utrymmning samt mindre brandskador.

Senare tester med högtryckssprinler har visat att temperaturen ytterligare sänks.
Högtryckssprinkler har ett RTI värde lägre än quick response och därför aktiveras de tidigare och vattendimman ökar den kylande effekten eftersom vattendimman i sig även tar ner temperaturen i rummet.

Högtryckssprinkler kan även vara ett alternativ även där det föreligger problem med vattenförsörjningen eftersom det endast behövs 10-20% av den vattenmängd som konventionell sprinkler behöver.

Så det är inte endast konventionell sprinkler eller boendesprinkler som är ett alternativ utan även högtryckssprinkler är ett alternativ.