tisdag 26 februari 2008

Brandskydd utomhus i vind, HI-FOG vs. Sprinkler


Många gånger så har vi hamnat i diskussion om vattendimma kan användas utomhus som skydd för t.ex. fasader på kyrkor. Diskussionen hamnar alltid kring om vattedimma skulle blåsa bort vid vind eller inte. Mångas uppfattning är att konventionell sprinkler klarar uppgiften bättre MEN riktigt så är inte fallet.

För det första så kan man inte generellisera högtrycks vattendimma eftersom det inte är trycket som är det avgörande utan det är själva sprayhuvudet som är avgörande. Det går moa inte att jämföra leverantör 1 och 2 utan systemen måste fullskale- testsas för att bedömma penetrationskraften. Men vi talar för oss själva och de tester där våra system har varit delaktiga.

För att försöka besvara frågan så finns det två stycken scenarior där man har haft vind i beaktande, och samtidigt gjort tester med högtrycks vattendimma samt konventionell lågtryckssprinkler.

Det är dels för skydd av vägtunnlar där ett av problemen med brandskydd är att det alltid är ventilation i tunnlarna, typiskt vinddrag upp till 5m/s. Detta skapar problem dels med att brandgaserna sprids i vindriktningen och aktiverar sprinkler på fel plats (Inte vid själva branden utan längre bort i vindriktning) detta ger att släckmedia slösas bort i onödan. Det andra problemet är att släckmedlet även om det aktiveras ovan branden kommer att följa med vinden bort från branden. för mer information kan ni läsa denna artikel.

Vid tester som utfördes för skyddet av Eurotunneln så överaskades expertisen med att HI-FOG systemen stod emot vinden bättre än konventionell lågtrycks sprinkler.

Ett annat scenario som testas för tillfället är hur man skall skydda balkongerna på kryssningsfartyg. Frågan har aktueliserats efter branden på Star princess. Eftersom ett fartyg under gång redan där skapar ett vinddrag, så måste systemet som installeras för skydd av balkongerna stå emot vind. Tester har utförts dels med konventionell sprinkler med samt HI-FOG högtryckssprinkler. Även här har det visat sig att HI-FOG har bättre vätande egenskaper av väggarna under vind än lågtryckalternativet.Bilden visar ett konventinellt sprinkler huvud med K80 och olika vindhastigheter.
De svarta partierna är vattnet och som man kan se så väter inte sprinklern vid högre vindhastigheter.
Det som är gemensamt för båda typerna av system är att de kan stå emot vind upp till vissa vinhastigheter men blir det över 10m/s så blåser det mesta bort. Skillnaden mellan lågtryckssprinkler vilka enbart ska väta ytorna och HI-FOG systemen vilka även slår ner flammorna är att det blir svårare för en brand att passera vattendimman och få fäste vid takfoten. På så vis förbättras förmågan att förhindra branden att ta sig in i vindsutrymmet. Se bilden på aktiveringen överst i inlägget.

måndag 25 februari 2008

Brandbekämpning med vattendimma för pappersindustrin

I slutet av förra veckan hölls en träff för brandskyddsledarna inom pappers- och skogsindustrin. Ämnena som behandlades var status om den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor genom Åke Persson från Svenska Brandskyddsföreningen.

Kent Ruuth från exkonsult gick igenom ATEX både gällande miljöer med damm samt miljöer med gas,ånga och dimma.

Tommy Magnusson från Ringhals kärnkraftverk gick igenom erfarenheter av bränder i starkströmsanläggningar och visade bilder från branden i transformatorn på Ringhals. Diskussioner om hur den massmediala strategin från branden i Sverige och Tyskland visade på att den öppnare approchen i Sverige har varit en vinnare.

Själv höll jag en presentation om vattendimma som brandskyddslösning för pappers- och skogsindustrin. Presentationen hittar Ni nedan, men jag ar tagit bort alla filmklipp eftersom de tar så stort utrymme.

Frank Rafstedt från Arepa berättade om vilka åtgärder som bör vidtagas efter brand.
Arepa är specialister på att sanera teknisk utrustning efter brand eller vattenskador.

Tack alla som deltog med alla intressanta diskussioner.


Hi Fog Brandskyddsledardagarna 21 22feb 2008 Komp


From: osten1000, 12 minutes ago
SlideShare Link