tisdag 27 maj 2008

Mobila släcksystem med vattendimma


Vi får ofta frågan kringa mobila släcksystem med vattendimma. Många vill ha typ handbrandsläckare med vattendimma men det har vi inte tagit fram några än. Dock har vi tagit fram olika typer av mobila vattenidimsläcksystem, dels tog vi fram ett system till Scania på nittiotalet för att användas vid heta arbeten. Men det som vi främst baserat systemen på under senare år är vår hydrant. Hydranten ersätter ofta brandskåpen på fartyg. Principen är den samma, mao ett slangskåp med ett munstycke för att manuellt kunna bekämpa en brand. Skillnaden är att man kan använd mindre vattenmängd. Ca 20% av den mängd som man får från ett vanligt slangskåp.

Tillsammans med IMECO i USA har vi tagit fram en enhet som man kan sätta på en pick-up detta för att gör en snabb insats vid brand på tex industrer. På följnade sida kan ni se en demo om hur den fungerar. Vattedimman kan ställas från att ge en vid stripningsbild till att bli en långkastande stråle och munstycket kan snabbt bytas mot t.ex. ett skummunstycke. Filmen är stor 170MB så det tar en stund för datorn att buffra men den är klart "som Carlsbergreklamen säger" worth waiting for.

fredag 9 maj 2008

Fundering kring sprinklerstandard vattendimma

Vi lever i nya tider och mycket förändras i samhället.

Den tryckta tidningen tappar prenumeranter i förmån för on-line media.
Man behöver inte vara ett stort mediehus för att sända tv, idag behövs inga stora summor pengar utan det räcker med en mobiltelefon och det gör att man kan sända sina egna funderingar i rörligt format.

Brandbranschen förändras också, utveckling går framåt med en rasande fart oavsätt om de som lever i branschen oftast försöker hålla tillbaka användandet av ny teknik. Vattendimma som fasta släckinstallationer har utförts sen i början av 90-talet och börjar idag bli allmänt erkända.
Som leverantör av dessa system så har tanken slagit en ibland om varför det ska vara så svårt att få gehör för vår teknik. Ibland har det känts som att det funnits en sprinklermaffia vilken kämpat med näbbar och klor för att förhindra att någon kommer in och klampar på deras mark. Nu är läget i vilket fall att vattendimma har kommit för att stanna och ett tecken på det är det standard arbete som pågår. I sommar kommer en teknisk specifikation att publiceras och det gör att det kommer att finnas ett dokument att hänvisa till. Denna standard kommer att beskriva minimikraven för släcksystem med vattendimma och det kommer säkert att bli mycket debatt kring hur den skall användas m.m.

När man läser standarden så ser jag direkt områden som kommer att väcka känslor och ">här kan ni lyssna på mina funderingar kring detta.

Kommentera gärna så att vi får igång en diskussion