torsdag 18 september 2008

Hangar protection with HI-FOG

I de flesta hangarer i världen som är skyddade med ett aktivt brandskydd så är det skum som används. De flesta system är dimensionerade enligt NFPA 409 men det finns för och nackdelar med skum och därför så har kunder börjat att överväga andra alternativ. Det problem som verkar vara det mest betydande är kostnaden och tden för sanering efter en skumaktivering och även de miljöpåverande egenskaperna som skumvätska har (det kan inte bara spolas ut med avloppet utan måste tas om hand).

Detta har gjort att vi bl.a. har skyddat en civil hangar i Burbank, California och för att se hur systemen ser ut vid aktivering så kan man se följande klipp.


Med HI-FOG är det rent vatten som används utan addetiv vilket gör att saneringen blir mycket enklare och billigare. Samtidigt som kostnadn för återfyllning blir försumbar eftersom det ända som behöver fylas på är diesel till pumparna, vattnet finns ju redan på plats.

Brand i Eurotunneln igen!

I förra veckan kunde vi läsa om att det återigen brunnit i Eurotunneln. Det var tredje gången sedan tunneln öppnade 1994. Efter den stora branden 1996 så utfördes försök för att skydda tågen. Vi tog fram en lösning vilken bevisades vara tillfredställande i fullskaliga brandtester och ett kontrakt utformades. Det var bara ett problem, Eurotunneln ville ha de intelektuella rättigheterna till systemet och det var något som vår dåvarande ägare inte kunde gå med på så kontraktet revs upp. Efter det så letade man vidare efter en annan aktör som med de parametrar, som vi kommit fram till vid testerna, skulle kunna utföra installationen. Även denna gång misslyckades detta eftersom även denna aktör inte ville gå med på att avskriva sig rättigheterna för den tekniska lösningen. Till slut så ryktades det att Aquasys hade skyddat Eurotunneln men med tanke på att det brunnit två gånger sedan dess så verkar detta inte vara särskilt troligt.

Nu kom även ett utalande från Alan Brinson European Fire Sprinkler Network

Many of you will have heard about the fire in the Channel Tunnel on Thursday. This is the third fire to have closed the tunnel since it opened in 1994. Today, three days later, one bore is open and there is claimed to be a service operating at 1/3 capacity. It could be some time before full capacity is restored.

From news reports it appears that the fire began in the brakes of a truck but this has yet to be confirmed. What we do know is that the freight train was not fitted with a fire suppression system. We also know that several years ago a water mist fire suppression system was designed and passed a series of fire tests for Eurotunnel but it was never installed. Had this system been present it is unlikely that one bore of the tunnel would be closed today.


Så vi får se om det kommer att bli nya diskussioner och då framförallt vem som kommer att äga rättigheterna till systemet.

onsdag 3 september 2008

Etik och moral i vattendimbranschen

Jag skev tidigare ett inlägg varning för oseriösa vattendimsystem och det verkar som det är fler som uppmärksammat detta.

Det finns en organisation som heter The International Water Mist Association (IWMA) och den består av medlemmar från brandtest laboratorier, föräkringsbolag, tillverkare, slutkunder och myndigheter. Och deras ordförande Ragnar Wighus från Sintef i Norge har skrivit ett brev för styrelsens räkning angående

It came to IWMA's attention that sometimes companies offer systems inconsistent with professional practises. It has been for exampke observed that systems were offered based on computer simulations only. The IWMA board has released a letter in order to provide some guidance on how to distinguish between reliable and unreliable systems. The letter can be downloaded HERE


I brevet tipsar de om hur man skall se om ett systemförslag från någon leverantör är seriös eller inte.

1. Brandtester och godkännanden

Styrelsens synpunkt är att system skall vara fullskaletestade för den aktuella applikationen. Brandtesterna och komponenttesterna skall utföras av ett tredje parts institut. Systemen skall inte vara dimensionerad enligt, antaganden, matematiska beräkningar eller datorsimuleringar vilket har varit fallet i några fall som uppmärksammats. I brandtesterna så kan man läsa vilka begränsningar systemet har och för vilken applikation det är testat. Så en första granskning bör ske med detta som bakgrund.

2. Standarder, regelverk och testprotokoll

En standard är ett viktigt verktyg för tillverkare, konsulter och installatörer att säkerställa att installerade system håller en hög kvalitet och är tillförlitliga.

I somras publicerades den tekniska specifikationen 14972 vilken bl.a. innehåller testprotokoll för bl.a kontorsbyggnader (OH1) och brandfarlig vara. Fler kommer
att läggas till nästa revision.

Man förespråkar att man använder NFPA 750 den amerikanska standarden då den är mer utarbetad samt FM Approvals teststandarder FM5560.

Om man följer detta så är systemen väl genomtestade och jämförbara med andra systemtyper.

3. Erfarenhet

De råder även till att ta hänsyn till erfarenhet hos tillverkare och installatörer. detta kan lätt verifieras genom att begära referenser.

Så det är mao inte särskilt svårt att ta reda på om förslagen som man granskar är seriösa eller inte. Be bara att få se papper och om man har frågor på vad det är för något som visas så kan man få det verifierat från IWMA. Det finns alla nationaliteter representerade så inte ens språket är något problem.

Kontaktupgifter finns här IWMA