måndag 6 oktober 2008

Water-mist suppression systems market to exceed USD 400 million by 2011

Läste för ett tag sen en artikel i Security World Hotel angående marknaden för släcksystem med vattendimma. IMS Research har gjort en analys över vattendimma marknaden och de tror att marknaden kommer vara värd över 400 miljoner Dollar 2011.

Precis som James McManus säger så ökar intresset för användandet av vattendimma som släcksystem i applikationer som tidigare inte skyddadts se nedan.

IMS Research Analyst, James McManus commented, "Although not typically used as a substitute to sprinkler systems, water-mist systems are increasingly being used to supplement sprinkler systems for areas where a more specialist system is required. However, water-mist systems are gaining acceptance in a wide variety of new applications where traditional sprinkler systems tend to be avoided, such as in art museums and in galleries".


Men ett användande som han inte nämner är de anläggningar där vattendimma ersätter konventionel sprinkling för att det inte finns tillräckligt med vatten eller tryck för konventionell sprinkling. Eller platser där man är rädd att vattnet från sprinkleranläggningen förstör eller skitar ner de skyddade utrymmen, såsom sjukhus men sin sterila miljö. Ett annat fall är där man i efterhand vill installera en anläggning i en befinlig byggnad och där det kan vara svårt att i efterhand installera ett konventionellt sprinklersystem pga platsbrist i kanalisation eller trånga undertak etc.

Vi får se om 400 miljoner dollar stämmer eller om marknaden kommer vara ännu större 2011 detta baserat på att ca 70% av marknaden är i Europa idagsläget och de mest expansiva marknaderna för övrigt är bl.a. Kina, Indien och Brasilien och där är inte vattendimma ordentligt introducerat än.

Inga kommentarer: