fredag 11 april 2008

EN14972 Standard water mist systems

Status i standardiseringsarbetet med den Europeiska standarden för brandbekämpningssystem med vattendimma.

Ragnar Wighus, på SINTEF i norge har skrivit Progress in European Standardisation Work on land-based use of Water Mist

Här är en summering av arbetet

1998 formades gruppen med det lätt byråkratiska namnet CEN/TC191/WG 5/TG 3(CEN Techical Committee 191: Fixed firefighting systems - Wokingroup 5: Sprinkler systems - Task Group 3: Water mist systems) och sedan dess har arbetet med att skapa en Europisk standard pågått. Tidsschemat har skjutits på framtiden ett flertal gånger men nu skall pblicering ske i sommar enligt de senaste uppgifterna.

I CEN systemet finns olika varianter av publikationer. Den vanligaste är den Europeiska standarden, EN. Nästa nivå är Technical Specifikation, TS, följt av Technical Reports och Guides. Både EN och TS är normer med den skillnaden att en TS inte är ett tvingande regelverk. Ragnar Wighus skriver att skälet att prEN14972 inte direkt blir en EN standard antagligen beror på klausulen att det inte får finns natinella regelverk som strider mot normen. Både BRE i England och CNPP i Franrike arbetar själva med certifieringssystem och då kan det vara enklare att först publicera normen som en TS istället trots att detta inte finns nämnt i något offciellt papper.

Innehåll i standarden:

Innehållet är typiskt för vilken standard som helst och kräver att design, installation och underhåll skall ske av kvalificerade firmor. För att försäkra sig om att systemen fungerar så skall systemen genomgå de brandtestkriterier som finns beskrivna i standarden. Om inget brandtestkriterie är framtaget för en speciell applikation så skall brandtester utföras hos ett tredjeparts brandtestinstitut och beroende på utfall så skall de systemen designas enligt de parameterar som bestämdes vid testerna.

Nu väntar vi bara på publiceringen så att arbetet med implementering kan påbörjas.

torsdag 10 april 2008

Kan man använda vattendimma som brandskydd?

Fick återigen frågan om man kan använda vattendimmma som brandskydd för en specifik applikation. I detta fall så rörde det sig om skydd av ett undertak med kablage. Kunden var rädd att om man skyddssprinklade kabelstegarna så skulle vattnet vid en aktivering kunna rinna ner i utrymmen under undertaket och skada eventuell utrustning som finns där.

Problemet som konsulten hade var att veta hur han skulle kunna specificera och verifiera systemet. Här kommer ett försök att förklara hur man kan gå tillväga.

Factory Mutual har tagit fram brandtest kriterier i approval standard 5560 för water mist systems och VdS har även de brandtest kriterier uppsatta för olika applikationer. De ligger till grund för godkännandena. Så för att verifiera lämpligheten för ett brandskydd med vattendimma så bör man utföra följande steg.

1 Verifiera riskklassen.

Finns ett godkänt system vattendim system för riskklassen?

Om JA använd det

Om NEJ ställ följdfrågan

Finns det någon fullskalig brandtest utförd

Om JA använd ett system som bevisat sin funktion

Om NEJ gör en bedömning om man kan acceptera en oprövad lösning eller om det är ett stort projekt så kanske man skall överväga att tillsammans med en tredje part utföra brandtester för det unika projektet (detta är dock ganska kostsamt vilket jag skrivit ett inlägg om tidigare)

I fallet ovan så är det inga problem eftersom det finns en teststandard för skyddssprinkling med vattendimma och vi har godkännanden för det.

I artikeln Water mist fire protection solution for under-roof areas of La-Scala finns mer infromation om ett projekt i Italien där liknande problematik fanns att man var rädd för vattenskador vid en sprinkler aktivering.

tisdag 8 april 2008

Transformator brandskyddKan man släcka en transformator brand med vattendimma. Det finns olika typer av transformatorer och den grövsta indelningen är om de är inomhus eller utomhus transformatorer. Det är enklare att släcka en inomhus transformator eftersom inkapslingen gör att släckmedlet hamnar på rätt plats. Tidigare har man ofta använt spraysprinkler eller CO2 men många bränder har visat att spraysprinklingen tar mycket lång tid innan den släcker eller kontrollerar branden och CO2 har ju nackdelen förutom personsäkerheten att den har en begränsande kylningseffekt så återantändning kan ske.

Inomhus transformatorer ingår i FM Globals typgodkännande för Special Hazard machinery spaces så är systemen testade om typ godkända för nämnd riskklass så borgar det för att systemet kommer att kunna släcka transformator branden.

Yong Shik Han, Korea Institute of Machinery & Materials, Korea har skrivit en rapport,Experimental study on the fixed water mist system for indoor-power-transformer, om brandtester som utfört i Korea efter ett flertal transformator bränder och där man velat undersöka möjligheten att använda vattendimma som släcksystem. I rapporten kan man se släcktider och värmekurvor där man jämnfört vattenspray (lågtrycksdimma) med högtrycksvattendimma. Släcktiderna blir mycet kortare med högtrycksvattendimma men framför allt så kan man se viken större kylande effekt på utrymmet somman får med högtrycksvattendimma.

Man har också tittat på riskerna med återantändning och följande rapport återger testresultaten efter de brandtesterna. Water mist system for the prevention of re-ignition in an indoor-power-transformer

Jag har inte hittat någon oberoende information kring utomhus transformator tester men vi har utfört tester tillsammans med VTT. Så vi har både data från testerna samt system som klarar av att släcka en sådan brand som vi ser på filmklippet. Vi intresse så kontakta mig för mer information.

torsdag 3 april 2008

Brandgruppens sprinkleringenjörer utbildade av Marioff

Följande nyhet står att läsa på Brandgruppens hemsida

Brandgruppens sprinkleringenjörer har deltagit i en utbildning om dimensionering, projektering och kostnadsanalyser av högtryckssprinkler (vattendimma) för att ytterligare bredda vårt utbud av tjänster.


Utbildningen var den första som vi har utfört och detta för att sprida kunskapen och hur man kan projektera ett brandbekämpningssystem med vattendimma. Utbildningen fokuserade kring de typgodkända dimsprinkler systemen vilka kan ersätta konventionell sprinkler i normal riskklass. Så om Ni vill få hjälp av en brandkonsult som också besitter kunskap om alternativa system till vattendimma så kontakta brandgruppen så hjälper de gärna till.

Detta är ett steg för att bredda kunskapen om högtryckssprinkler och vattendimma som brandbekämpningssystem vilket jag skrev ett tidigare inlägg kring. Vikten av kunnande hos brandkonsulter gällande brandbekämpning med vattendimma.

Vi håller nu på och planerar en utbildning för ytterligare en brandkonsultfirma, vi återkommer efter utförd utbildning.