fredag 15 maj 2009

Hur kan CO2 släcksystem vara tillåtet i ställverk?När jag ser på klippet så undrar jag över hur man kan tillåta fasta CO2 släcksystem i dessa utrymmen. Om en olycka som denna inträffar och där en person först blir skadad och inte själv kan ta sig från rummet vad händer i nästa läge om CO2 släcksystemet aktiveras. Först så skapas en miljö som gör att man inte kan vistas där utan att ha andningsaggregat. Så för att rädda den skadade personen måste man först hitta ett andningsaggregat innan man kan gå in i utrymmet utan att skadas eller dö själv. Samtidigt om man har dörren öppen så kommer inte släcksystemet att fungera som det är tänkt eftersom gasen försvinner ut genom dörröppningen. Var den gasen sen tar vägen är nästa fråga, den kan skapa en skadlig/dödlig miljö på andra platser än vid ställverket.

Vattendimma har vid tester visat att man kan använda det vid högspänningsuitrustning utan att skapa en farlig miljö. Vid önskemål så kan jag visa några av testrapporterna som vi utfört.

Vattendimman är inte heller beroende av täta rum, vilket gör att den kommer att bekämpa branden även om en dörr lämnas öppen.

Vad jag förstår så får man inte heller ha automatiska dörrstängare på ställverk beroende på riskerna vid arbete i denna miljö vilket leder till att man inte kan garantera att släcksystemet fyller sin funktion om man har ett gassläcksystem installerat, oavsett om det är CO2 eller någon annan släckgas.

Som jag ser det så är vattendimma ett mycket bra alternativ för just ställverksskydd.

Inga kommentarer: