fredag 31 juli 2009

Tunnelsäkerhet är en politisk fråga

Följande artikel tunnelsäkerhet är en politisk fråga publicerade 2005 i ny teknik.

Följande citat tycker jag är intressant

I dag finns teknik för att åstadkomma en mycket hög brandsäkerhet. Men hur mycket får säkerhet kosta och vem är det som ska betala? Vi accepterar att cirka 600 människor omkommer varje år, några i taget, på våra vägar. Samhället har dock en låg tolerans för katastrofer med många döda vid ett och samma tillfälle. Tunnelsäkerhet är därför lika väl en politisk fråga, som en fråga om teknisk utveckling. Hur mycket är samhället berett att satsa på säkerheten i våra allmänna kommunikationsmedel?


Kommer det att behövas en katastrof innan vi ser ökade satsningar på säkerhetssystem i tunnelbanan?

Inga kommentarer: