måndag 25 februari 2008

Brandbekämpning med vattendimma för pappersindustrin

I slutet av förra veckan hölls en träff för brandskyddsledarna inom pappers- och skogsindustrin. Ämnena som behandlades var status om den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor genom Åke Persson från Svenska Brandskyddsföreningen.

Kent Ruuth från exkonsult gick igenom ATEX både gällande miljöer med damm samt miljöer med gas,ånga och dimma.

Tommy Magnusson från Ringhals kärnkraftverk gick igenom erfarenheter av bränder i starkströmsanläggningar och visade bilder från branden i transformatorn på Ringhals. Diskussioner om hur den massmediala strategin från branden i Sverige och Tyskland visade på att den öppnare approchen i Sverige har varit en vinnare.

Själv höll jag en presentation om vattendimma som brandskyddslösning för pappers- och skogsindustrin. Presentationen hittar Ni nedan, men jag ar tagit bort alla filmklipp eftersom de tar så stort utrymme.

Frank Rafstedt från Arepa berättade om vilka åtgärder som bör vidtagas efter brand.
Arepa är specialister på att sanera teknisk utrustning efter brand eller vattenskador.

Tack alla som deltog med alla intressanta diskussioner.


Hi Fog Brandskyddsledardagarna 21 22feb 2008 Komp


From: osten1000, 12 minutes ago
SlideShare Link

Inga kommentarer: