måndag 10 mars 2008

HI-FOG släcker brand i höghus

I artikeln Högtryckssprinkler minskar vattenskadan från Bygg och fastighets mässtidning från skydd 2006, så nämns bl.a. att högtryckssprinkler ersätter konventionell sprinkler. De objekt som speciellt lämpar sig för skydd med högtryckssprinkler är t.ex. kulturhistoriska byggnader, sjukhus, hotell och höga byggnader. Just i höga byggnader så kan det behövas tryckstegringspumpar även för konventinell sprinkler eftersom tryckfallet annars blir för stort. Med högtryckssprinkler som arbetar med betydligt högre arbetstryck så uppstår inte samma problematik eftersom tryckstegringspumparna redan finns. I artikeln så visas bilder på bl.a. Cirrus, det högsta bostadshuset i Finland (Finlands turning torso)

I november så startade en brand i en bastu i nämnda höghus och HI-FOG system aktiverades. När räddningstjänsten kom på plats var brand redan släckt.

Mer info finns i HI-FOG® extinguishes sauna fire in Finland’s tallest apartment building

Inga kommentarer: