fredag 9 maj 2008

Fundering kring sprinklerstandard vattendimma

Vi lever i nya tider och mycket förändras i samhället.

Den tryckta tidningen tappar prenumeranter i förmån för on-line media.
Man behöver inte vara ett stort mediehus för att sända tv, idag behövs inga stora summor pengar utan det räcker med en mobiltelefon och det gör att man kan sända sina egna funderingar i rörligt format.

Brandbranschen förändras också, utveckling går framåt med en rasande fart oavsätt om de som lever i branschen oftast försöker hålla tillbaka användandet av ny teknik. Vattendimma som fasta släckinstallationer har utförts sen i början av 90-talet och börjar idag bli allmänt erkända.
Som leverantör av dessa system så har tanken slagit en ibland om varför det ska vara så svårt att få gehör för vår teknik. Ibland har det känts som att det funnits en sprinklermaffia vilken kämpat med näbbar och klor för att förhindra att någon kommer in och klampar på deras mark. Nu är läget i vilket fall att vattendimma har kommit för att stanna och ett tecken på det är det standard arbete som pågår. I sommar kommer en teknisk specifikation att publiceras och det gör att det kommer att finnas ett dokument att hänvisa till. Denna standard kommer att beskriva minimikraven för släcksystem med vattendimma och det kommer säkert att bli mycket debatt kring hur den skall användas m.m.

När man läser standarden så ser jag direkt områden som kommer att väcka känslor och ">här kan ni lyssna på mina funderingar kring detta.

Kommentera gärna så att vi får igång en diskussion

1 kommentar:

Mattias sa...

Coolt!