fredag 11 april 2008

EN14972 Standard water mist systems

Status i standardiseringsarbetet med den Europeiska standarden för brandbekämpningssystem med vattendimma.

Ragnar Wighus, på SINTEF i norge har skrivit Progress in European Standardisation Work on land-based use of Water Mist

Här är en summering av arbetet

1998 formades gruppen med det lätt byråkratiska namnet CEN/TC191/WG 5/TG 3(CEN Techical Committee 191: Fixed firefighting systems - Wokingroup 5: Sprinkler systems - Task Group 3: Water mist systems) och sedan dess har arbetet med att skapa en Europisk standard pågått. Tidsschemat har skjutits på framtiden ett flertal gånger men nu skall pblicering ske i sommar enligt de senaste uppgifterna.

I CEN systemet finns olika varianter av publikationer. Den vanligaste är den Europeiska standarden, EN. Nästa nivå är Technical Specifikation, TS, följt av Technical Reports och Guides. Både EN och TS är normer med den skillnaden att en TS inte är ett tvingande regelverk. Ragnar Wighus skriver att skälet att prEN14972 inte direkt blir en EN standard antagligen beror på klausulen att det inte får finns natinella regelverk som strider mot normen. Både BRE i England och CNPP i Franrike arbetar själva med certifieringssystem och då kan det vara enklare att först publicera normen som en TS istället trots att detta inte finns nämnt i något offciellt papper.

Innehåll i standarden:

Innehållet är typiskt för vilken standard som helst och kräver att design, installation och underhåll skall ske av kvalificerade firmor. För att försäkra sig om att systemen fungerar så skall systemen genomgå de brandtestkriterier som finns beskrivna i standarden. Om inget brandtestkriterie är framtaget för en speciell applikation så skall brandtester utföras hos ett tredjeparts brandtestinstitut och beroende på utfall så skall de systemen designas enligt de parameterar som bestämdes vid testerna.

Nu väntar vi bara på publiceringen så att arbetet med implementering kan påbörjas.

2 kommentarer:

Câmera Digital sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Câmera Digital, I hope you enjoy. The address is http://camera-fotografica-digital.blogspot.com. A hug.

Anonym sa...

mycket intiresno, tack