fredag 5 oktober 2007

Bränder hotar kyrkor

I nr 2007/5 av brandsäkert finns en artikel angående skyddet av de svenska kyrkorna med vatttendimma. SP har gjort en rapport An overview of fi re protection
of Swedish wooden churches Brandforsk project 500-061
om brandtester med vattendimma som kan vara intressant att sätta sig in i. I rapporten finns mycket statistik rörande bränder i kyrkor samt genom gång av flera kyrkor vilka är skyddade med vattendimma.

Inga kommentarer: