onsdag 10 oktober 2007

Vattendimma - den ultimata brandtesten

En vanlig fråga gällande brandbekämpning med vattendimma är, om systemen är testade? Det är en befogad fråga eftersom informationen kring vattendimma inte är så spridd som tex skydd med lägre tryck såsom vattensprinkler eller vattenspray.

Vattendimma har testats som brandbekämpningssystem sedan 1920-talet så det finns mycket information om man bara vet var man skall leta.

En brandtest är ett mycket kostsamt förfarande för att verifiera ett systems brandbekämningsförmåga, för att ge en inblick så består brandtester av ett 12- stegsprogram.

Läs rapport "partnerships for advancing water mist technology" för en fördjupning.

Enligt författarna Richard P. Ferron och Dr. H-Z YU från Factory Mutual Research så består de 12 stegen i följande.

Steg Mål för steget Ansvariga parter
1. Definiera risken Slutkund och kravställare
2. Definiera möjlig skada Slutkund och kravställare
3. Definiera första lösningen Slutkund, kravställare och tillverkare
4. Definiera systemlösning Slutkund, kravställare och tillverkare
5. Definiera testsetup Slutkund, kravställare och tillverkare
6. Brandtester Kravställare och tillverkare
7. Förfina systemlösning Kravställare och tillverkare
8. Testa förfinad systemlösning Kravställare och tillverkare
9. Definiera slutliga design kriterier Slutkund, kravställare och tillverkare
10. Typgodkännande av systemet Kravställare och tillverkare
11. Installation av systemet Slutkund och tillverkare
12. Acceptans av Systemet Slutkund, kravställare och tillverkare

Alla steg behövs för att definiera, designa och utvärdera ett nytt vattendimsystem för en viss applikation. Dessa steg är dock kostsamma. Man kan dela in kostnaderna i fyra huvudgrupper enligt nedan.

1. Riskanalys och utvärdering 30.000-100.000$
2. System och komponentutvecking 150.000-550.000$
3. Brandtester av system och komponenter 100.000-250.000$
4. Utverkande och etablering av godkännande 20.000-100.000$

Kostnaden ligger mao runt 300.000$-1.000.000$ (US Dollar)

Tillverkaren av vattendimsystemet bekostar ofta ca. 75% av kostnaderna för testerna vilket gör detta till en tung utgiftspost i R&D budgeten.

Det finns inget ulitimat brandtest som kan utföras för att verifiera vattendimma för alla applikationer utan brandtester behöver utföras för de olika risker som är tänkt att skyddas. Relationen mellan fluxdensitet, avstånd mellan sprinklerhuvuden och brandbekämpningsförmågan skiljer mellan olika tillverkare. Systemparameterar såsom, avstånd mellan sprinklerhuvuden, maximala höjder för installation, flöde, tryck mm. behöver fullskaletestas för varje tillverkare och applikation.
Därför är det viktigt att innan ett system eller tillverkare rekomenderas för en applikation så gå igenom typgodkännadet från tillverkaren för att se vilka eventuella begränsningar som finns.

Marioff har utfört över 5.000 fullskaletester på tredjepartsinstitut så om Ni har frågor så finns säker många av era frågor i svaren från testerna. Kontakta oss gärna om Ni har frågor så kan vi ge mer information.

Inga kommentarer: