fredag 9 november 2007

Prisbilden en tungt vägande faktor som kan bli lättare

Min kollega Putte Sandgren har skrivit följande inlägg för att belysa och bringa klarhet i myten om att vattendimma för dyrt.

Vi har många gånger fått som svar från kunder eller konsulter att vi inte valdes eftersom vi ÄR för dyra. Ibland undrar vi bara hur de kommit fram till det när vi inte ens fått komma in med pris. Det finns mao en övertygelse om att vattendimma alltid är dyrare, men begrunda nedanstånde så kanske vi kan diskutera prisbilden efter detta.

Prisbilden en tungt vägande faktor som kan bli lättare.

Vi möter en mängd olika argument till varför man inte skall installera ett HI-FOG system istället för ett traditionellt sprinklersystem. För det mesta handlar det om avsaknaden av specifika regelverk samt att Marioff anses ha en viss monopolställning på ”högtrycksmarknaden”. Dessa argument är förvisso sanningar med ganska stora modifikationer som kan bli föremål för framtida diskussioner.

Vad som däremot är ett rent faktum är att våra rostfria rör och specialkonstruerade sprinklerhuvuden betingar ett högre anskaffningspris än svartstål och traditionella sprinklerhuvuden. Dessutom måste vi hur man än vrider och vänder på det alltid installera vår pumpenhet som initialt innebär en merkostnad.

Allt detta torde ju innebära att ett HI-FOG system alltid blir mycket dyrare att installera?

Svaret blir; Nja… Det finns faktiskt faktorer som innebär att det ekonomiska underläge vi slår ur kan bli mindre och i vissa fall även innebära att det blir billigare med HI-FOG än en vanlig sprinkleranläggning.

Om vi gör en jämförelse i ett hypotetiskt objekt med totalentreprenad där den traditionella tekniken har optimala förutsättningar (dvs. att det finns tillräckliga tryck och flöden i den befintliga servisen, att man inte behöver installera tryckstegringspumpar mm. osv.) blir prisskillnaden i runda slängar 30-50 extra för HI-FOG systemet.

I de fallen får man försöka hitta fördelar för slutbrukaren/ägaren som kan motivera denna merkostnad. Det kan exempelvis röra sig om att komma i gång med verksamheten snabbare (hotell, sjukhus, kontor etc.) och således begränsa inkomstbortfall, behålla vårdfunktioner osv.

Om vi nu leker med tanken att vattenförsörjningen till sprinkleranläggningen inte är helt självklar. Ringmatningen kanske inte uppfyller kraven på flöden? Vattenverket i kommunen kanske rentav har sagt nej till att koppla en stor sprinkleranläggning till det kommunala ledningsnätet? Kort sagt: Det saknas vatten, vad göra?

Ofta börjar man då kalkylera med att anlägga en bassäng. I sprinklersammanhang kan en sådan bli ganska stor i och med att det skall fram relativt stora mängder vatten för att försörja en traditionell sprinkleranläggning. Om vi dessutom pratar om en lite högre riskklass som exempelvis ett parkeringsgarage handlar det om riktigt stora bassänger. Kostnaden för en sådan (underhåll borträknat) kan lätt hamna på runt 1 000 000 kronor.

För en miljon får man ganska mycket HI-FOG. Exempelvis en kontorsbyggnad på ca. 2 800 m2 eller ett mindre hotell, installerat och klart. Bara för att ta ett par enkla exempel. Och då är vattenförsörjningen med tank istället för bassäng inräknad.

Om vi tänker oss att en befintlig byggnad av olika anledningar ska utrustas med sprinkler. Även här kan det finnas ekonomiska incitament för ett HI-FOG system.

Det kanske förhåller sig så att kanalisering och stigarschakt är trånga eller redan fulla med ventilations- och elinstallationer vilket om man skall fram med 100-120 mm. pipor för sprinkleranläggningen ibland kan innebära betydande kostnader för ombyggnation och/eller ny projektering. I och med att HI-FOG rören aldrig blir grövre än 38 mm i stigarna kan det helt plötsligt vara så att det inte längre är något problem att genomföra installationen på ett smidigt sätt.

Efterinstallationer med HI-FOG kan många gånger vara det enda praktiskt möjliga alternativet. Ibland kan det dessutom vara det mest ekonomiska.

Med det här vill jag inte påstå att vi säljer den billigaste lösningen. Men det kan definitivt löna sig att fråga oss innan ni går och letar i REA-hyllan.

Inga kommentarer: