onsdag 14 november 2007

Rapport om riskerna med CO2 släcksystem

U.S. Environmental Protection Agency publicerade i februari 2000 en rapport Carbon Dioxide as a Fire Suppressant: Examining the Risks.

Rapporten beskriver riskerna med släcksystem med CO2. I introduktionen av rapporten kan man läsa att tanken med rapporten är

This paper provides information on the use and effectiveness of carbon dioxide in fire protection
systems and describes incidents involving inadvertent exposure of personnel to the gas. Because
carbon dioxide fire extinguishing systems will likely be used in place of those based on halon in
some applications, this paper attempts to provide an increased awareness of the potential dangers associated with the use of carbon dioxide. EPA recognizes the environmental benefits of using
carbon dioxide, but is concerned that personnel accustomed to the use of halon fire suppression
systems may not be properly alerted to the special hazards of carbon dioxide. Governmental,
military, civilian, and industrial sources were researched to obtain information on deaths and
injuries associated with the use of carbon dioxide as a fire extinguishing agent. An examination of
the risks associated with carbon dioxide extinguishing systems is also presented.


Eftersom alla fasta CO2 släcksystem är designade för minst 34% koncentration vilket är en dödlig koncentration måste stora försiktighetsåtgärder vidtagas. Försiktighetsåtgärder vilka många ligger på de som handhar systemet. Problemet som det har visat sig är att det ofta förekommer personal i eller kring skyddade lokaler vilka inte är införstådda med riskerna. I de flesta rapporterade dödsfall så har de uppstått vid underhållsarbete vid anläggningarna. I många fall så har underhållsarbetena varit på andra installationer än CO2 vilka resulterat i en aktivering.

Det finns en sammanställning kring rapporterade dödsfall i rapporten. Totalt rör det sig om 119 dödsfall vilket kanske kan ses som en låg siffra men samtidigt kan man fundera kring hur det fortfarande kan tillåtas att installera system brandskyddssystem som medför fara för livet.

Som EPA skrev i introduktionen så är en av anledningarna till rapporten att öka kunskapen om riskerna med CO2, jag undrar om man har lyckats?

Inga kommentarer: