tisdag 6 november 2007

Sprinkling av skolor

Läste precis en artikel skolor behöver sprinklerskydd av Gösta Holmstedt i Brandsäkert.

Som Gösta nämner så finns det tester utförda med quick response sprinkler t.ex. Quick response sprinklers in Chemical laboratories: Fire test results, NISTIR 89-4200, november 1989. Redan då 1989 insåg man att sprinkler kan ta ner temperaturer i brandutsatta rum effektivt. Den snabba sprinklern som användes i testerna visade att ju tidigare man kan aktivera sprinklersystemet ju lägre temperatur kommer att erhållas i utrymmet. Detta ökar möjligheten för en säker utrymmning samt mindre brandskador.

Senare tester med högtryckssprinler har visat att temperaturen ytterligare sänks.
Högtryckssprinkler har ett RTI värde lägre än quick response och därför aktiveras de tidigare och vattendimman ökar den kylande effekten eftersom vattendimman i sig även tar ner temperaturen i rummet.

Högtryckssprinkler kan även vara ett alternativ även där det föreligger problem med vattenförsörjningen eftersom det endast behövs 10-20% av den vattenmängd som konventionell sprinkler behöver.

Så det är inte endast konventionell sprinkler eller boendesprinkler som är ett alternativ utan även högtryckssprinkler är ett alternativ.

Inga kommentarer: