onsdag 5 december 2007

Rapport om 1000st brandbekämpningsinstallationer med vattendimma i England

Office of the Deputy Prime Minister i England har beställt en rapport Fire suppression in buildings using water mist, fog or similar systems - final report om de installationer med vattendimma som finns i England. Rapporten är en kunskapsammanställning och har baserat sig på en kombination av enkätundersökningar, intervjuer, literatur studier samt sökning på webben.

målet har varit att

A) ta reda på hur många installationer med vattendimma som finns installerade i England.
B) ta reda på mot vilken standard, typgodkännande eller dylikt som de är designada efter.
C) ta reda på hur de uppfattas att klara av brandkyddsförmågan
D) ta fram rekomendationer om framtida arbete för att verifiera släcksystemens effektivitet.

rapporten är intressant eftersom den är publicerad så sent som i december 2005 och ger en samlad bild av de flesta av installationerna i England.

Inga kommentarer: