torsdag 6 december 2007

Vikten av kunnande hos brandkonsulterna gällande brandbekämpning med vattendimma

Fernand Viagara Murillo har skrivet en rapport, The importance of the specialised consultant in water mist fire suppression projects, om vikten av att brandkonsuterna, som är involverade i projekt där vattendimma skall användas som släcksystem, har erforderlig kunskap.

Eftersom brandbranchen är väldigt konservativ och vattendimma fortfarande är en relativt ny teknologi så finns det ett behov av konsulter med kunskap om vattendimma. Problemet är att idagsläget finns inte så många att välja på i Sverige och att helt förlita sig på oss leverantörer kan säkert kännas osäkert.

Men det finns trots allt sätt att verifiera föreslagna systemlösningar.

Enligt det regelverk som finns för vattendimma NFPA 750, vilket beskriver minimikraven för att vattendimsystem, skall systemen vara fullskaligt testade av ett internationellt erkänt testinstitut. Det ligger då med andra ord på testinstitutet att ta fram brandtestktiterierna, såsom brandbelastning, typer av bränder, ventilationsförhållanden m.m.

FM och VdS är sådana testinstitut och båda har redan testprotokoll klara för många risker. T.ex totalvolymskydd inom industrin och sprinklerekvivalens för OH1, OH2 och OH3.

Vilken tillverkare som helst har mao möjlighet att bevisa att systemen klarar beskriven risk. Om man som tillverkare har passerat dessa tester så får man ett typgodkännande för just den specifika riskklassen som bevis.

Så om brandkonsulterna lär sig mer om detta så finns det en möjlighet att de släcksystem med vattendimma som installeras har blivit verifierat av tredje part.

I typgodkännandet framgår klart och tydligt vilken riskklass som systemet är godkänt för, samt alla designkriterier som skall uppfyllas.

Så det finns vinster för alla parter om kunskapen ökas inom området.

För kunderna är vinsten att det system som installeras verkligen har förmågan att bekämpa branden.

För konsulterna är vinsten att de vågar specifiera vattendimma och på så vis ökar sin portfölj av säljbara timmar till sina kunder.

För oss tillverkare är vinsten att brandkonsulterna ser vattendimma som ett verkligt alternativ mot övriga teknologier och kan bedömma på objektiva grunder när ett vattendim system är ett fördelaktigt alternativ.

1 kommentar:

CresceNet sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.