tisdag 4 december 2007

Rapport om riskerna med CO2 som släcksystem del 2

Med anledning av det tidigare inlägget om CO2 så finns det en nyare rapport angående släcksystem med CO2 som också är framtagen på uppdrag av U.S. Environmental Protection Agency. Rapporten är samanställd av Wickham Associates 2003 och heter Review of the use of carbon dioxide total flooding fire extinuishing systems.

Rapporten är intressant eftersom den även går in på vilka alternativ som finns till CO2 släcksystem med både fördelar och nackdelar.

Rapporten fokuserar mycket kring marina applikationer men det finns mycket kring landbaserade applikationer också. Och de generella riskerna skiljer sig inte om det är installerat på land eller till sjöss.

Återigen belyser även denna författare riskerna med CO2 släcksystem.

“In most risk benefit analyses, both the risk and the benefit accrue to the same party.
In all of your examples of “drive a car rather than use public transportation, live in a high
rise building rather than a single level house, purchase and store various poison chemicals
in the household, ….” the beneficiary of the risk has been the risk-taker him/herself.
In the case of carbon dioxide systems, the beneficiary of the risk and the risk taker are
nearly always different parties. The decision to employ carbon dioxide systems is never
made by those who are ultimately exposed to the danger of death or injury. Instead it is
made by the owner or owner’s representative and it is to the owner that the benefit of a cost
savings accrues. In this case, it is the workers or other persons exposed to the possibility of
an accidental discharge of the carbon dioxide system who assume the risk.
This is why it is a public safety issue. We have one segment of society (owners, owners’
representatives, etc.) making decisions to use carbon dioxide systems in instances that
needlessly expose an entirely different group of people. Thus I am afraid that the only
conclusion a risk-benefit analysis would reach is that – from a public safety standpoint – the
balance between the risk and the benefit lies heavily or even entirely on the risk side.”


Risken finns mao att en beslutsfattare som inte är insatt i farorna köper ett CO2 system eftersom det initialt är billigare. Men om man väger in andra faktorer såsom utbildning av all personal som kan komma att vistas i lokalerna, framtagande av rutiner för att öka säkerheten, utbildning av de som skall sköta anläggningen, köp av andningsutrustning till anläggningen m.m. så kan det redan i dessa kostnader ligga en ansenlig peng som inte syns vid själva köpet. Sen finns ju självklart risken med att någon skadas eller omkommer och där är kostnaden svårare att diskutera, det blir på ett mer filosofisktplan.

Exempel på andra typer av systems som är alternativa är

10.1 General
From a technical standpoint, there are several types of systems that can perform
comparably if not better than carbon dioxide in total flooding applications:
• Halocarbon gaseous extinguishing systems
• Inert gas extinguishing systems
• Water mist extinguishing systems


För att göra en bedömniing av ersättningsmöjligheten finns ytterligare aspekter att titta på eftersom alla system har sina för- och nackdelar. t.ex.

11.2.2 Preferences
On the second point, there are numerous characteristics of the various agent systems
that may make profound differences to some users, but certainly not all. Some
examples are …..
• water mist systems can be brought into action faster than a gaseous system,
thus reducing fire damage, since it is not necessary with the water mist systems
to close openings and shut down ventilation before the start of discharge, …..
• water mist and inert gas agents have more attractive environmental properties
than the halocarbons and some of the halocarbons have more attractive
environmental properties than other halocarbons, …..
• the gaseous systems are usually limited to a single discharge of agent whereas
most water mist systems have an unlimited water supply in land based
operations and at least 30 minutes of potable water discharge plus after that an
unlimited amount of sea water for marine applications, …..
• some halocarbons are considered safer than others depending on how close the
use concentrations come to the point where adverse health effects may be
experienced, …..
• halocarbon agents tend to extinguish fires more rapidly than the longer
discharging carbon dioxide, inert gas or water mist systems and …..
• in high energy fire situations, the halocarbons can experience decomposition,
thus creating hydrofluoric acid (HF) whereas decomposition of the agent is not an
issue with carbon dioxide, the inert gases nor water mist.Eftersom rapporten går igen för- och nackdelar med alternativa släcksystem anser jag den som en bra källa för att hitta alternativ till CO2.

Brandbekämpning med vattendimma vinner i en sådan jämförelse i de flesta fallen

Eftersom det är ofarligt för människor
Lika effektivt eller effektivare än CO2 i många av de applikationer där CO2 används idag.
Är inte beroende av samma intrigitet av rummet som andra gassläcksystem.

Inga kommentarer: