onsdag 4 juni 2008

Brandskydd av transformatorer

För tillfället verkar detta vara en fråga som är av intresse från många håll. För att ge en liten allmän information så kan man dela in transformatorerna i olika typer, då tänker jag framförallt om de står inomhus, halvt inbyggda utomhus eller i det fria utomhus. En annan faktor är självklart storleken på transformator och om det är en "torr" transformator eller om den är fylld med mineralolja. Inomhustransformatorer kan skyddas på olika sätt, tidigare användes ofta CO2 men det fasas ut mer och mer pga personsäkerhetsriskerna. Så kvar blir ofta valet på antingen någon form av släckgas eller vattendimma. Släckgaserna kan i vissa fall vara svåra att installera eftersom det inte alltid är så lätt att hålla utrymmena helt gastäta, samtidigt så dimensioneras de ofta för hela rumsvolymen och då transformatorn tar stor fysisk plats så kommer koncentratonen av släckgas överskrida säkra nivåer med följ av personsäkerhetsrisker.
En födel med gassläcksystem är att de inte kräver någon elmatning för att fungera och det finns inte alltid reservkraft i transformator anläggningarna vilket säkrar eltillgången.
Det finns dock ett alternativ när det gäller vattendimma som inte heller behöver elkraft och det är HI-FOG GPU (gasdrivenpump) vilken är typgodkänd från FM Approvals för utrymmen upp till 750m3. GPU pumpen är framtagen för att användas i installationer där inte tillförlitlig kraft finns t.ex. vid industriella applikationer där vi skyddar elkraften i sig, vid skydd av kyrkor eller kulturhistoriska byggnader som är på landet m.m.

Vattenbehovet som behövs för denna lösning är ca 75liter per minut och det kän jämföras med de tusentals liter som används vid t.ex. mulsifyre spraysprinkler.

Om utrymet är större än 750m3 så finns det dieseldrivna pumpar om man vill vara oberoede av elkraft.

Vid utomhusinstallationer så används el eller dieseldrivna pumpar vilka har testats för att byggas likt en spraysprinkler system mao så omgärdar man transformatorn med vattendimma men fördelen är att man använder mycket mindre vatten än med spraysprinkler.

Det finns en studie gjord mellan 2000 och 2002 vilken undersökte riskerna med transformatorer och andra oljefylld komponenter för kraftprodukten. Denna utfördes i Norge och mer information kan man hitta på GexCon hemsida. Bland annat kan man se effekten av explosionerna som ofta är orsak till bränderna med en stor oljebrand som följd.

På GexCon sidan, om man scrollar ner, så kan man klick på vissa av bilderna för att starta filmklipp från testerna. Som man kan se så är det stora krafter som kan släppas lösa vid dessa incidenter med stora bränder som följd.

Inga kommentarer: