måndag 30 juni 2008

Tunnelbrandskydd

I senaste numret av brandposten Nummer 38 2008 kan man läsa att tunnelkonferense blev en stor succe. Efter brandförsöken i Runehamar tunneln 2003 har SP Brandteknik ordnat konferensserien International Symposium on Tunnel Saftey and Security (ISTSS) och årets upplaga var den tredje. De tidigare anordnades i Washington 2004 och Madrid den andra 2006.

En sammanfattning om Runehamar försöken kan man hämta här. Slutsatsen efter försöken

Runehamar försöken bekräftar de farhågor man har haft angående brandutvecklingen i
långtradarlaster. Det anmärkningsvärda är att det handlar om en blandning av trä och
plast, d v s ett långt ifrån ovanligt gods på våra vägar. Dessutom är lasten inte på någotvis extremt stor eftersom långtradar både kan vara längre och transportera mer last. Dessutom finns det långtradare som är betydligt längre än den långtradarattrapp somanvändes i Runehamarförsöken. Därför finns det anledning att se över de dimensioneringsvärden som används för vägtunnlar idag. Långtradarnas betydelse för brandsäkerheten i vägtunnlar har därmed fått ny fokus och de bör få större betydelse i de framtida riskanalyser som genomförs för olika vägtunnelprojekt.
De höga gastemperaturerna som uppmättes i Runehamar försöken har väckt stor
förundran och har skapat en ny debatt kring vilka tid-temperaturkurvor som ska användas vid dimensionering av vägtunnlar. Ska man ha en RWS-kurva, en HC-kurva, eller en ISO-kruva? Gäller resultaten även i tunnlar med annat tunneltvärsnitt än det som fanns iRunehamartunneln?
Det finns inga entydiga svar när det gäller dessa frågeställningar.
Runehamarförsöken, med det givna tunneltvärsnittet och takhöjden, visa dock att med det gods och ventilationsförhållanden som rådde under försöket att högsta taktemperaturerna lätt kan bli uppemot 1200 – 1360 ºC. Därför finns det ett behov av att utröna inverkan av takhöjden, avståndet mellan gods och takhöjd, tvärsnittsarean och ventilationsförhållanderna på taktemperaturerna. Detta kan undersökas systematiskt med hjälp av försök i en mindre skala.
I försöken studerades även strålningspåverkan på eventuell räddningspersonal uppströms av branden. De strålningsnivåer som uppmättes uppströms branden indikerar att det kan bli problem för räddningstjänsten att släcka branden med vinden i ryggen.


är det som ligger till grund för den förändrade synen på tunelsäkerhet.

På hemsidan för konferensen ISTSS finns presentationerna att ladda ner som pdf under "Symposium Program"

Inga kommentarer: