måndag 2 juni 2008

FM Global datablad och säkerhetsinformation

Förra veckan ordnade Marioff Oy ett seminarium för kunder från hela världen där många intressanta talare var inbjudna. Bland annat så pratade Jack Mawhinney, Hughes Associates, Inc USA tidigare ordförande för NFPA 750 om CFD simulerings modeller för vattendimma i vägtunnlar. I rapporten The use of CFD/FDS modeling for establishing performance criteria for water mist systems in very large fires in tunnels Moduleringen stämmmer bra överens med verkligheten vilket jämfördes vid fullskaliga brandförsök som vi utförde i Spanien för några år sedan.

En annan intressant talare var Andrew Was från FM Approvals, UK. Han berättade att FM Global nu har släppt sina FM Global data sheets fri nu på webben. Det är sanerligen en stor förändring på gång i världen när information som man tidigare låste in och tog bra betalt för nu istället delas utan kostnad med internet som media.

Gå in på www.fmglobaldatasheets.com och registrera Er så får ni tillgång till 170års samlade kunskaper angående brandskydd.

Inga kommentarer: