onsdag 3 september 2008

Etik och moral i vattendimbranschen

Jag skev tidigare ett inlägg varning för oseriösa vattendimsystem och det verkar som det är fler som uppmärksammat detta.

Det finns en organisation som heter The International Water Mist Association (IWMA) och den består av medlemmar från brandtest laboratorier, föräkringsbolag, tillverkare, slutkunder och myndigheter. Och deras ordförande Ragnar Wighus från Sintef i Norge har skrivit ett brev för styrelsens räkning angående

It came to IWMA's attention that sometimes companies offer systems inconsistent with professional practises. It has been for exampke observed that systems were offered based on computer simulations only. The IWMA board has released a letter in order to provide some guidance on how to distinguish between reliable and unreliable systems. The letter can be downloaded HERE


I brevet tipsar de om hur man skall se om ett systemförslag från någon leverantör är seriös eller inte.

1. Brandtester och godkännanden

Styrelsens synpunkt är att system skall vara fullskaletestade för den aktuella applikationen. Brandtesterna och komponenttesterna skall utföras av ett tredje parts institut. Systemen skall inte vara dimensionerad enligt, antaganden, matematiska beräkningar eller datorsimuleringar vilket har varit fallet i några fall som uppmärksammats. I brandtesterna så kan man läsa vilka begränsningar systemet har och för vilken applikation det är testat. Så en första granskning bör ske med detta som bakgrund.

2. Standarder, regelverk och testprotokoll

En standard är ett viktigt verktyg för tillverkare, konsulter och installatörer att säkerställa att installerade system håller en hög kvalitet och är tillförlitliga.

I somras publicerades den tekniska specifikationen 14972 vilken bl.a. innehåller testprotokoll för bl.a kontorsbyggnader (OH1) och brandfarlig vara. Fler kommer
att läggas till nästa revision.

Man förespråkar att man använder NFPA 750 den amerikanska standarden då den är mer utarbetad samt FM Approvals teststandarder FM5560.

Om man följer detta så är systemen väl genomtestade och jämförbara med andra systemtyper.

3. Erfarenhet

De råder även till att ta hänsyn till erfarenhet hos tillverkare och installatörer. detta kan lätt verifieras genom att begära referenser.

Så det är mao inte särskilt svårt att ta reda på om förslagen som man granskar är seriösa eller inte. Be bara att få se papper och om man har frågor på vad det är för något som visas så kan man få det verifierat från IWMA. Det finns alla nationaliteter representerade så inte ens språket är något problem.

Kontaktupgifter finns här IWMA

Inga kommentarer: