torsdag 10 april 2008

Kan man använda vattendimma som brandskydd?

Fick återigen frågan om man kan använda vattendimmma som brandskydd för en specifik applikation. I detta fall så rörde det sig om skydd av ett undertak med kablage. Kunden var rädd att om man skyddssprinklade kabelstegarna så skulle vattnet vid en aktivering kunna rinna ner i utrymmen under undertaket och skada eventuell utrustning som finns där.

Problemet som konsulten hade var att veta hur han skulle kunna specificera och verifiera systemet. Här kommer ett försök att förklara hur man kan gå tillväga.

Factory Mutual har tagit fram brandtest kriterier i approval standard 5560 för water mist systems och VdS har även de brandtest kriterier uppsatta för olika applikationer. De ligger till grund för godkännandena. Så för att verifiera lämpligheten för ett brandskydd med vattendimma så bör man utföra följande steg.

1 Verifiera riskklassen.

Finns ett godkänt system vattendim system för riskklassen?

Om JA använd det

Om NEJ ställ följdfrågan

Finns det någon fullskalig brandtest utförd

Om JA använd ett system som bevisat sin funktion

Om NEJ gör en bedömning om man kan acceptera en oprövad lösning eller om det är ett stort projekt så kanske man skall överväga att tillsammans med en tredje part utföra brandtester för det unika projektet (detta är dock ganska kostsamt vilket jag skrivit ett inlägg om tidigare)

I fallet ovan så är det inga problem eftersom det finns en teststandard för skyddssprinkling med vattendimma och vi har godkännanden för det.

I artikeln Water mist fire protection solution for under-roof areas of La-Scala finns mer infromation om ett projekt i Italien där liknande problematik fanns att man var rädd för vattenskador vid en sprinkler aktivering.

Inga kommentarer: