tisdag 8 april 2008

Transformator brandskyddKan man släcka en transformator brand med vattendimma. Det finns olika typer av transformatorer och den grövsta indelningen är om de är inomhus eller utomhus transformatorer. Det är enklare att släcka en inomhus transformator eftersom inkapslingen gör att släckmedlet hamnar på rätt plats. Tidigare har man ofta använt spraysprinkler eller CO2 men många bränder har visat att spraysprinklingen tar mycket lång tid innan den släcker eller kontrollerar branden och CO2 har ju nackdelen förutom personsäkerheten att den har en begränsande kylningseffekt så återantändning kan ske.

Inomhus transformatorer ingår i FM Globals typgodkännande för Special Hazard machinery spaces så är systemen testade om typ godkända för nämnd riskklass så borgar det för att systemet kommer att kunna släcka transformator branden.

Yong Shik Han, Korea Institute of Machinery & Materials, Korea har skrivit en rapport,Experimental study on the fixed water mist system for indoor-power-transformer, om brandtester som utfört i Korea efter ett flertal transformator bränder och där man velat undersöka möjligheten att använda vattendimma som släcksystem. I rapporten kan man se släcktider och värmekurvor där man jämnfört vattenspray (lågtrycksdimma) med högtrycksvattendimma. Släcktiderna blir mycet kortare med högtrycksvattendimma men framför allt så kan man se viken större kylande effekt på utrymmet somman får med högtrycksvattendimma.

Man har också tittat på riskerna med återantändning och följande rapport återger testresultaten efter de brandtesterna. Water mist system for the prevention of re-ignition in an indoor-power-transformer

Jag har inte hittat någon oberoende information kring utomhus transformator tester men vi har utfört tester tillsammans med VTT. Så vi har både data från testerna samt system som klarar av att släcka en sådan brand som vi ser på filmklippet. Vi intresse så kontakta mig för mer information.

Inga kommentarer: