torsdag 3 april 2008

Brandgruppens sprinkleringenjörer utbildade av Marioff

Följande nyhet står att läsa på Brandgruppens hemsida

Brandgruppens sprinkleringenjörer har deltagit i en utbildning om dimensionering, projektering och kostnadsanalyser av högtryckssprinkler (vattendimma) för att ytterligare bredda vårt utbud av tjänster.


Utbildningen var den första som vi har utfört och detta för att sprida kunskapen och hur man kan projektera ett brandbekämpningssystem med vattendimma. Utbildningen fokuserade kring de typgodkända dimsprinkler systemen vilka kan ersätta konventionell sprinkler i normal riskklass. Så om Ni vill få hjälp av en brandkonsult som också besitter kunskap om alternativa system till vattendimma så kontakta brandgruppen så hjälper de gärna till.

Detta är ett steg för att bredda kunskapen om högtryckssprinkler och vattendimma som brandbekämpningssystem vilket jag skrev ett tidigare inlägg kring. Vikten av kunnande hos brandkonsulter gällande brandbekämpning med vattendimma.

Vi håller nu på och planerar en utbildning för ytterligare en brandkonsultfirma, vi återkommer efter utförd utbildning.

Inga kommentarer: