måndag 17 september 2007

Brandsläcksystem med vattendimma för datorhallar

Vatten i min datorhall!

Är Du inte riktigt riktig i huvudet, är mångas första reaktion när man kommer med förslaget att brandskydda datorhallen med vattendimma som släcksystem.
Många myter och missuppfattningar finnns.
För att svara på en missuppfattning som jag fick idag gällande att det bildas saltsyra om man använder vattendimma som släcksystem i en datorhall och att saneringskostnaden blir hög därav kommer här information kring de tester som finns gällande detta. Jag har valt att använda information från tredje part för att det inte skall vara partiskt.

Om man går in i SP´s rapport 2001:26 "Släcksystem med vattendimma - en kunskapssammanställning" så kan man läsa om olika försök som gjort med vattendimma för olika applikationer. På sidan 62 finns en sammanställning kring våra system för datorhallar. Där kan läsas

Marioff Corporation OY i Finland har utvecklat ett system som både tvättar rökgaser och släcker bränder i datorhallar. Vid brand i PVC, som är ett vanligt isolermaterial för elkablar, bildas väteklorid, HCL, vilket är starkt korrosivt. Om koncentrationen av kloridjoner på ett kretskort överstiger 10mikrogram/cm2 krävs sanering. Den övre gränsen där sanering är möjlig ligger omkring 100mikrogram/cm2......


Det är med andra ord materialet som brinner och inte vattendimman som orsakar saltsyran. Vidare i sammanställningen beskrivs funktionen kring röktvätt och släck systemet som vi tagit fram. Brandtesterna utfördes hos Dansk brandtekniskt institut där följande kring testerna kan läsas
Fire extinguishing test facility
In 1998, the experimental labs of DBI were used for a series of tests involving different types of fire extinguishing systems. These included tests on water mist systems, as well as fire extinguishing systems using inert gasses.

The experimental facility now meets the international IMO requirements for testing extinguishing systems in ship's engine rooms. This is why it was possible in 1998 to carry out a considerable number of tests according to the IMO procedures.

Additionally, a series of tests have been performed with inert gas systems, in connection with extinguishing fire in different materials such as textiles, shoes, wood etc.

For IBM, DBI tested a water mist system for a computer room. For these particular tests, an experimental room simulating a computer room, with a raised floor, computers, printers, tape stations and other equipment, was erected. A long series of tests showed that the water mist system could indeed extinguish fires in computer rooms without damaging the electronics.


Vi har även utfört tester i USA hos FM Global, där resultatet av testerna har blivit en teststandard för datorhallar. För att ladda hem teststandarden för vattendimma "Water mist systems" vilken är nr 5560 så gå in på länken och skrolla er ner till aktuell nr 5560.

Vid brandtesterna utfördes förutom en evaluering av släckeffekten även specifika mätningar på saltsyrenivåer vid brand i kablage. Brandtestet var uppdelat dels på en fribrinnande del där man mätte saltsyrenivåerna utan att något släcksystem var aktiverat för att få en referens. Sen utfördes testerna igen och denna gång med röktvättsystem aktiverat. branden släcktes inom någon minut och saltsyrenivåerna var knappt mätbara.Kurvan som syns i bilden visar saltsyre nivåerna under det fribrinnande försöket och om man är riktigt skarp i synen kan man urskilja kurvan när röktvättsystem var aktiverat det ligger som en rak linje i botten eftersom det knappt var mätbara nivåer med det aktiverat.

Så för att sammanfatta ovanstående så är vattendimma det enda som kan tvätta ur och späda ut de skadliga kloriderna i röken. Ett gassläcksystem har inte någon förmåga för detta.
Ofta tror jag att missuppfattningen finns eftersom det finns leverantörer som refererar till en teststandard för datorhallar som heter EN 1047:2. Den används egentligen marknadsföringen av s.k. säkra datorhallar eller datorkabinett och kraven i den är bl.a. att väggarna i datorhallen skall stå imot brand i 120minuter och den relativa luftfuktigheten får då inte överstiga 85% och temperaturen får ej öka mer än 50grader. t
Testen utförs så att väggarna upphettas till ca 1100 grader och därefter mäts temperatur höjningen på andra sidan väggen och den relativa luftfuktigheten. Standarden har tagits fram för att se att ett rum kan stå emot denna belastning utifrån och inte inne i datorhallen. För om du råkar ha ca 1100 grader i datorhallen så behöver du nog inte oroa dig så mycket om det skulle finns lite saltsyra på din utrustningen eftersom den vid det laget redan smält. Standarden har inget brandbekämpningssystem att göra.

Vad gäller sanering så är den minimal efter en aktivering av vattendimma. Efter några timmar har klimatanläggningarna ventilerat ur lokalerna och allt är återställt som det var innan branden. Jag pratar då i och för sig enbart om våra system som vi tog fram tillsammans med IBM och som är speciellt utvecklade för datorhallar. Vattnet som används är avjoniserat och det är samma typ av vatten som används för sanering av rökskadad elektronik. Företag som Arepa och OCAB är expeter på brandskadad elektronik och blir ofta inkallade efter incedent för att bedömma skadorna och åtgärderna som eventuellt behövs. Vi har haft incidenter där Arepa har kommit på plats och inte kunnat mäta några kloridhalter alls efter aktivering så där finns en referens om man vill prata med en opartisk källa.

Så saneringskostnaden är minimal och även återladdningskostnaden för släcksystemet är låg.

Jag hoppas att detta inlägg reder ut de missuppfattningar som tyvärr spridits under de gångna åren.

Inga kommentarer: