tisdag 25 september 2007

IMO Circ. 913 Lokalt brandskydd med vattendimma

Kan man använda typgodkända local application (punktskydd) för skydd av industriella brandrisker?

Både ja och nej

Local application brandskydd skiljer sig kraftigt på land och till sjöss. Local application menas med ett punktskydd, ett specifik brandrisk i en lokal skyddas och inte hela lokalen. På fartyg t.ex. en del av maskinrummet och på land t.ex. ett kallvalsverk.

Varför skiljer det sig och hur?

Om man läser "IMO Circ. 913 Guidelines" så står det

General

Fixed water-based local application fire-fighting systems should provide localized fire suppression
in areas, as specified in SOLAS regulation II-2/7.7 for category A machinery spaces, without the necessity
of engine shut-down, personnel evacuation, shutting down of forced ventilation fans or the sealing of the
space.


Principal requirements for the system

The system should be available for immediate use and capable of continuously supplying
water-based medium for at least 20 minutes in order to suppress or extinguish the fire and to prepare for
the discharge of the main fixed fire-extinguishing system within that period of time.


Systemet skall med andra ord vara ett system som möjliggör att det skall kunna aktiveras omedelbart för att möjliggöra en säker evakuering av personal, vinna tid för att stänga av ventilation m.m.
Efter att personalen är utrymd och övriga åtgärder är utförda så aktiveras huvudsläcksystemet. Ett "Local application fire fighting system" är bara ett förstainsats system och måste alltid ha ett huvudsläcksystem, se IMO Circ. 1165 installerat också. Det finns inget krav på att systemet skall släcka en brand utan enbart kontrollera branden så att den inte kan utvecklas till en storbrand.

Nedan är motsvarande stycken från IMO Circ. 1165

General

1 Water-based fire-extinguishing systems for use in machinery spaces of category A and cargo
pump-rooms equivalent to fire-extinguishing systems required by SOLAS regulation II-2/10 and
chapter 5 of the FSS Code should prove that they have the same reliability which has been identified
as significant for the performance of fixed pressure water-spraying systems approved under the
requirements of SOLAS regulation II-2/10 and chapter 5 of the FSS Code. In addition, the system
should be shown by test to have the capability of extinguishing a variety of fires that can occur in a
ship's engine-room.


Principal requirements for the system

11 The system should be capable of fire extinction, and tested to the satisfaction of the
Administration in accordance with appendix B to these Guidelines.


Systemet skall med andra ord släcka en brand i utrymmet.

Ett Local application system för landbaserad installation är, ett till definition, släcksystemet och har således högre krav gällande allt från, brandbekämpningsförmåga (släcksystem), krav på vattenkälla, krav på redundans av pumpenheter etc.

För mer information kan Ni läsa mitt föregånde blogginlägg.

Idagsläget är detta inte alltid klar för kunderna eller brandkonsulterna. Detta medför att vissa kunder installerar ett system med vattendimma i tron om att det skall släcka en brand men får i verkligheten något helt annat. För att få reda på att man inte köper grisen i säcken så är ett förslag att alltid att få se typgodkännandet för systemet för i det står vilket typ av system det är och framför allt alla installationsparametrar såsom vilken volym systemet är godkännt för, vilka maximala höjder som det kan installeras i etc.

Om du inte får typgodkännandet när du frågar efter det så är det dags att dra öronen åt sig och verkligen överväga om det föreslagna systemet är rätt att köpa.

I värsta fall kan systemet visa sig vid det verkliga behovet, BRAND, inte kunna hantera branden med stora materiella skador eller i värsta fall personskador som följd. I dagens webb baserade värld finns informationen på nätet så det börjar bli lättare att genomskåda oseriösa entreprenörer.

För vem vill köpa ett "hittepå system" och stå med svarte petter kvar på hand när det är dags att stå till svars för sitt inköp efter en brandincident?

Inga kommentarer: