tisdag 18 september 2007

Röktvättsförmåga hos vattendimma

Ett vanligt argument hos många entreprenörer är att vattendimma kan tvätta rök. Genom att installera ett brandbekämpningssystem med vattendima förbättras sikten vilket underlättar en evakuering av människor, det korrisiva ämnen i rökgaserna tas bort så att elektronik etc inte skadas och röktvättsförmågan gör även att gifter vilka producerats av branden tvättas bort. Mycket av detta stämmmer men det finns många faktorer som påverkar förmågan för detta.

T.ex. vad är det som brinner, är det i ett stort öppet utrymme eller är det ett litet slutet utrymme, hur hög är temperaturen i utrymmet, vilken höjd är det etc.

Gällande borttvättning av gifter såsom CO, CO2 etc skall tas försiktigt och behöver en noggrannare analys för det specialla fallet.

Myten om röktvättsegenskaperna kommer från att röktvättssystem med vattendimma används inom industrin för att rena avaserna från industriprocesserna. Dessa system installeras i skorstenarna där man leder röken genom vattendimma vilken tar bort sot och gifterna i röken. Skillnaden här är att det är ett slutet system och alla röken renas genom vattendimman i skorsten. Vid en brand så sprider sig röken fritt i lokalerna så all rök kommer inte att fångas in av vattendimman.
Det finns även röktvättsystem inom kärnkraftsindustrin där men har speciella partikelfilter för att rena all ventilation så att ingen radoaktivitet skall kunna läcka ut. Vid brand skulle dessa filter snabbt sätta igen av soten och därför passerar luften först genom vattendimma för att ta bort sot innan luften passerar partikelfiltren.

J.R. Mawhinney på Hughes Associates, Inc, USA har skrivit en rapport som berör frågan. "A Critical Discussion of Claims of Smoke Scrubbing by Water Mist"

Hans rekommendationer att är man skall vara observant mot påståendena eftersom de i vissa fall stämmer men det går inte att generalisera. Han skriver också ingående om HI-FOG systemen för datorhallar vilka bygger på röktvättsfuntionen hos röktvätten hos industrin och kärnkraften beskrivna ovan.

Experiments conducted at VTT in Finland have confirmed almost 100 percent removal of soluble gases such as HCL from the smoke that enters the tubing.


Skriver Mawhinney och refererar till testerna vi utfört hos VTT "smoke scrubbing in a computer room"

Denna rapport ger också en klar förklaring till varför man skall använda röktvätt och släcksystem av vattendimma i datorhallar.

In a computer room fire, the flames and heat directly damage the immediate neighborhood of
the ignition point. However, far more serious and widespread damages may he caused by non-
thermal damage, especially by the corrosive smoke spreading all over the space: in fact, the
smoke damage may paralyze a whole system of electronic data processing equipment. The
damage caused by smoke may appear with a delay and hence they form an insidious danger to the
operation of whole computer suites, telephone switch rooms, and the like.
The plastics applied in computer rooms with varying degrees of fire retardancy create a potential
for high concentrations of smoke at an early, smoldering stage of a fire. At present, most of the
cables in a computer room type facility are insulated with PVC, which generates a considerable
fraction (up to 58 % of weight, depending on the actual composition) of HCI when undergoing
combustion. Decomposition of PVC starts at 200 - 300 "C. HCI is the most dangerous com-
pound in the smoke spreading around the fire area. although deposition of even non-corrosive
soot may be harmful in causing short circuits.
If the chloride contamination on the surface of a circuit card is over I O pg/cm2, the electronics
need to be cleaned [ I ] which may be an extremely expensive and time-consuming process if the
damage is widespread. An upper limit for successful reconditioning has been found to be about
100 pg/cm2. In real telephone central office fires involving PVC-based cables, contamination
levels in the range of about 5 to 900 pg/cm' have been observed.
All the computer room fire protection systems known today are systems that do not attack the
smoke problem in any way. Halon or other gas systems effectively extinguish the fires-
provided that the room is sufficiently gas-tight-but they may, in fact, even worsen the smoke
problem. All the smoke remains in the room, and the smoke together with dust is effectively
distributed throughout the space.


Sammanfattningsvis kan man inte generellt säga att vattendimma kan ta bort alla faror med röken uten det finns flera faktorer som måste vägas in.
Det som man dock alltid kan utgå från är att sot från branden tvättas ner av vattendimma detta kan lätt bevisas genom att bevittna en brandtest och se all den sotmängd som följer med lakvattnet och om man skall skydda en datorhall så skall man använda sig av HI-FOG datorhallssystem om man vill vara säker på att systemet skall kunna släcka branden tvätta bort sot och saltsyra.

Inga kommentarer: