söndag 16 september 2007

Vattendimma och regelverk

En ständigt återkommande synpunkt från konsulter, besiktningskår, kunder, räddningstjänst m.m. är att det inte finns ett regelverk för vattendimma. Jag skall försöka bringa ljus kring detta. Det är inte helt självklart vad som gäller och hur skall man som kund kunna lita på att entreprenören inte försöker att blåsa en med ett certifikat som kankse inte är accepterat från försäkringsbolag, brandkonsulter, räddningstjänst, kommun etc.

Jag känner på mig att det kommer bli ganska många inlägg kring detta för att försöka sprida den information kring detta som finns tillgänglig.

Först vill jag påpeka att det finns ett regelverk för vattendimma och det är det amerikanska NFPA 750. Länken ger tillgång till en web publicerad upplaga av NFPA 750:2006 vilket gör att man kan gå in och läsa men ej ladda hem utan kostnad, självklar kan man beställa den tryckta versionen, men det här är en snik variant för att få tillgång till regelverket. Regelverket är inte en kokbok för hur man skall designa ett brandbekämpningssystem med vattendimma eftersom det finns flera teknologier för hur man designar ett vattendim brandbekämpningssystem.
För att nämna några så kan följande beaktas:

Vattendimma klassas in i tre olika kategorier beroende på vilket tryck som används. Ju högre tryck ju finare vattendimma, och detta ger specifika bandbekämpningsegenskaper.
Sen finns olika sätt att framställa vattendimman, vissa system innehåller addetiv som inertagaser nitrogen, pulserande system etc.

Så en stor skillnad från NFPA 13 "sprinklerreglerna" ,som kan ses som en kokbok med olika recept beroende av riskklass, är att för att kunna verifiera att systemet är ekvivalent med ett sprinklersystem skall vattendim systemet bevisa ekvivalensen i fullskaliga brandtester. I dagsläget är det Factory Mutual och VdS som är de brandinstitut som tagit fram brandtestprogram för detta. Detta gäller för landbaserad släcksystem. IMO är de som tagit fram brandtester för marina applikationer.

Det finns ett utkast till Europeisk standard vilket är under remissrunda, EN 14972 men i dagsläget är den ej klubbad.

Inga kommentarer: