söndag 16 september 2007

A review of watermist fire suppression systems- fundamental studies

För att vidga vår horisont och titta utanför den svenska ankdammen så finns denna kunskapssamanställning att hämta hem.

"A review of watermist fire suppression systems- fundamental studies"

Rapporten är skriven av Zhigang Liu och Andrew K. Kim Fire risk managment program, Institute for research in construction, national research council Canada

Vid inhämtandet av information till rapporten spårade de forskningen om vattendimma tillbaka till 1950-talet. Mycket forskning utfördes fram till 1970-talet men eftersom Halon 1301 och 1211 introducerades på marknaden under samma tid så avstannade forskningen. Detta på grund av att Halon anses som det mest effektiva kemiska brandbekämpningssystem som någonsin utvecklats. När så man enades om att Halon skulle förbjudas i och med Kyoto protokollet så har forskningen satt ny fart och det med besked.

En studie från 1996 visade att över 50 institutioner runt om i världen var involverade i utveckling och forskning kring brandbekämpning med vattendimma.

Så våra belackare som hävdar att detta är en ny teknologi skall nog läsa på sin läxa.

Rapporten bekriver brandbekämpningsmekanismerna ingående. Samtidigt sammafattar den väl den forskning som bedrivits och presenterar de olika resultat som forskare i över femtio år har kommit fram till. Intressant är att de nyligen har jämfört ett högtycks vattendim system med ett lågtrycks "twin fluid" system i fulskaliga brandtester och där visade det sig att högtryckssystemet klarade av att släcka bränder som lågtryckssystemet inte klarade av. Lågtryckssystemet var även mycket känsligare för skillnader i ventilationsförhållandena.

Det finns även en sammanfattning om datorbaserade amodulerings program och hur långt man kommit när det gäller framtagandet av datormodulering för brandbekämpningssystem med vattendimma.

Inga kommentarer: